דף הבית >> מאמרים וקישורים >> בין העסק ל"עסק המשפחתי"
 
בניית תקציב, ניהול תזרים מזומנים, ניהול האשראי העסקי, ניהול הגביה מלקוחות, עבודה מול הבנקים – כל אלו היבטים של ניהול פיננסי בעסק הקטן שהקפדה עליהם תורמת באופן ישיר להצלחתו וסיכויי הישרדותו.

במאמר זה אתמקד בהיבט נוסף הקשור בניהול הכלכלי של העסק הקטן, והוא הזיקה שבין העסק לכלכלת המשפחה. עצמאים רבים נוטים לנהל את ההיבטים הפיננסיים של העסק במשולב עם כספי המשפחה ובכך מפריעים לניהול נכון של העסק ואף פוגעים בניהול תקין של כלכלת המשפחה. זאת ועוד, עצמאים רבים שנקלעים לקשיים כלכליים, מתקשים לאבחן אם הבעיה נובעת מהעסק או מההתנהלות המשפחתית.

להלן מספר כללים פשוטים ומומלצים בתחום זה:

1. לבצע הפרדה מוחלטת בניהול הפיננסי של העסק והמשפחה: חשבונות בנק נפרדים, כרטיסי אשראי נפרדים וכו'. ההפרדה עלולה להיות כרוכה בתוספת עלויות מסוימת, אולם התועלות מצדיקות עלות שולית כזו כפי שיובהר בהמשך.

2. להגדיר סכום חודשי קבוע שיועבר מהחשבון העסקי לחשבון המשפחתי. "משכורת" חודשית זאת תחושב על פי הרווח הממוצע החודשי נטו. רצוי לקבוע סכום זה בעזרת רואה החשבון של העסק על בסיס ההכנסות של השנה או השנתיים האחרונות. הדגש הוא על הרווח נטו לאחר קיזוז הוצאות העסק, המע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה. לרוב, הכנסות העסק משתנות מחודש לחודש ולכן ייווצר פער בין הסכום הקבוע שעובר לתקציב המשפחה לבין ההכנסות בפועל. מאחר וחישבנו את הסכום הקבוע כממוצע של הרווח אחרי מס, הפער יתקזז במהלך השנה.

3. להתייחס אל כלכלת המשפחה כעסק בפני עצמו, ולנהלה בהתאם. בעזרת אימוץ של כלים בסיסיים מהעולם העסקי – מעקב הוצאות והכנסות, בניית תקציב וחלוקת סמכויות – ניתן לשפר באופן ניכר את ההתנהלות הכלכלית במשפחה.

חשוב לזכור שלניהול המשפחה מאפיינים רבים של עסק: הוצאות והכנסות, השקעות, תכנון לזמן ארוך (פנסיה, חיסכון ללימודים, רכישת דיור), ניהול כ"א (ילדים, קריירות), ניהול סיכונים, יעדים כלכליים ועוד. לכן כלים של העולם העסקי ישימים גם בכלכלת המשפחה.

לעומת זאת במשפחה מתקיימת היררכיה שונה בקבלת החלטות (אצל רובנו הילדים מקבלים חלק גדול מהחלטות הרכישה...), אין תהליך מובנה לקבלת החלטות, חלוקת הסמכויות בדרך כלל לא ברורה, קיימת השפעה חיצונית חזקה (אופנות, פיתויי צרכנות וכו') והיעדים אינם דווקא כלכליים (מימוש עצמי, חינוך וכדומה). לכן חשוב גם להבין את ההבדלים, ולהתאים את הכלים העסקיים לעולם המשפחה.

4. עלויות משותפות לעסק ולמשפחה, בעיקר לעצמאים העובדים מהבית, יש לשייך בהתאם להקשר. עלויות מובהקות של העסק - נשייך לעסק. עלויות אחזקת בית נשייך לרוב לתקציב המשפחתי שכן במסגרתו נוכל לנקוט פעולות חיסכון וייעול במידה שקיים צורך (כמובן שבדו"ח למס הכנסה נעמיס את כל ההוצאות המותרות, ואין בכך סתירה לאמור בסעיף זה).

הניסיון מראה שלאימוץ כללים פשוטים אלו תוצאות חיוביות רבות בשני המישורים:

1. מבחינת ניהול העסק, ההפרדה המוצעת תאפשר קבלת תמונה אמיתית "ונקייה" על ההתנהלות הפיננסית בעסק ורווחיותו. על בסיס נתונים ברורים אפשר לקבל החלטות נכונות יותר בהיבטים השונים של ניהול העסק. בנוסף, הסכום הקבוע יכניס מימד של ודאות בהתנהלות העסקית, ויקל על תכנון מראש של תקציב ותזרים מזומנים.

2. בתקציב המשפחה, בניגוד למאפייני העסק, ההוצאות החודשיות ברובן יציבות, למעט מרכיבים של עונתיות והוצאות בלתי צפויות. ההוצאות על מזון, אחזקת הבית, החשבונות השונים, חוגים וכדומה, הן הוצאות על בסיס חודשי קבוע. לפיכך, בניית תקציב על הכנסה חודשית קבועה תייצב את כלכלת המשפחה ותאפשר תכנון מסודר של ההוצאות. כך תוכל המשפחה ליישם את הכלל הכי בסיסי והכי חשוב בניהול כלכלת המשפחה – להתאים את רמת ההוצאות לרמת ההכנסות, ולהימנע מהנוהג המאפיין משפחות רבות המתגלגלות מחודש לחודש עם אוברדראפט קבוע בחשבון.

3. ניהול כלכלת המשפחה עם תקציב הוצאות והכנסות קבוע יכניס סדר בהתנהלות הכלכלית ויאפשר לקבוע סדרי עדיפות וכללים משפחתיים.

4. התנהלות על פי הכללים המוצעים תאפשר לעצמאים בקשיים לאתר ביתר קלות את מקור הבעיות – בעסק או במשפחה, ובהמשך למצוא את הפתרונות להתמודדות עימן.

[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]
כל הזכויות שמורות © חוסן למשפחה - אביגדור שורצשטיין - 052-2284694 - vikish@zahav.net.il

 עיצוב וביצוע האתר: חיפושית מולטימדיה
לייבסיטי - בניית אתרים